Srednja škola

Srednja škola

Nakon završetka osnovne glazbene škole, školovanje je moguće nastaviti u srednjoj glazbenoj školi. Srednja glazbena škola traje 4 godine i cilj joj je stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja: glazbenik klavirist, glazbenik harfist itd. Učenici istodobno mogu pohađati bilo koju gimnaziju ili strukovnu školu, a ukoliko se opredijele za glazbeno usmjerenje, mogu se upisati u muzički razred (tada općeobrazovne predmete u organizaciji naše škole pohađaju u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna).

Na našoj srednjoj školi odvija se poduka sljedećih glazbala: klavir, orgulje, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, flauta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, rog, truba, trombon, tuba, teorijski smjer, pjevanje, udaraljke te program obrazovanja za graditelje i restauratore glazbala.

Učenici koji su u osnovnoj školi svirali klavir školovanje mogu nastaviti na klaviru, orguljama ili teorijskom smjeru, a violinisti u srednjoj školi mogu upisati violinu ili violu.

Zahtjevi na prijamnim ispitima za upis u I. razred srednje škole svojom težinom odgovaraju tehničkim i glazbenim zahtjevima VI. razreda osnovne glazbene škole, odnosno II. pripremnog razreda.

Učenici do 15 godina starosti koji glazbeno školovanje žele nastaviti na instrumentu koji nisu svirali u osnovnoj školi ili nemaju završenu osnovnu glazbenu školu, mogu upisati pripremne razrede srednje škole (traju ukupno dvije godine). 

U pripremnim razredima podučavamo: kontrabas, harfu, obou, fagot, rog, trubu, trombon, tubu, udaraljke, pjevanje, teorijski smjer i gradnju i restauraciju glazbala.
Za upis u I. pripremni razred srednje škole nije potrebno predznanje već se polaže audicija kojom se provjeravaju glazbene sposobnosti (glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam).

Tijekom nastavne godine učenici sudjeluju u financiranju javnih potreba u umjetničkom obrazovanju.

Detaljnije: Zaključak i odluka o participaciji

  Nastavni plan

  NAPOMENE:
  * deblje tiskani nastavni sati traju 30, a ostali 45 minuta.
  1) – orkestar za gudače i puhače, a zbor za sve ostale učenike (iznimno umjesto zbora ili orkestra u I. i II. s. komorna glazba
  – u pripremnim razredima svi učenici pohađaju nastavu zbora
  2) – klavir obvezatno nemaju učenici klavira
  3) – učenici udaraljki i solo pjevanja imaju klavir obvezatno i u IV. s.
  4) – korepeticija za gudače, puhače i udaraljkaše
  5) – učenici solo pjevanja u I. pr. razredu uključuju se u nastavu zbora u 2. polugodištu

  Temeljni predmet struke:
  klavir, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, oboa, flauta, klarinet, saksofon, fagot, rog, truba, trombon, tuba, eufonij, solo pjevanje, udaraljke, harmonija TO, orgulje, čembalo i gradnja glazbala.

  Glazbenik instrumentalist
  Glazbenik pjevač
  Glazbenik teorijski smjer
  Graditelj i restaurator glazbala
  Nastavni plan općeobrazovnih nastavnih predmeta

  Nastavni planovi i programi za srednje glazbene i srednje plesne škole


  Kalendar događanja

  keyboard_double_arrow_left keyboard_double_arrow_right

  Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb | 2023.

  Skip to content