Srednja škola

Srednja škola

Nakon završetka osnovne glazbene škole, školovanje je moguće nastaviti u srednjoj glazbenoj školi. Srednja glazbena škola traje 4 godine i cilj joj je stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja: glazbenik klavirist, glazbenik harfist itd. Učenici istodobno mogu pohađati bilo koju gimnaziju ili strukovnu školu, a ukoliko se opredijele za glazbeno usmjerenje, mogu se upisati u muzički razred (tada općeobrazovne predmete u organizaciji naše škole pohađaju u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna).

Na našoj srednjoj školi odvija se poduka sljedećih glazbala: klavir, orgulje, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, flauta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, rog, truba, trombon, tuba, teorijski smjer, pjevanje, udaraljke te program obrazovanja za graditelje i restauratore glazbala.

Učenici koji su u osnovnoj školi svirali klavir školovanje mogu nastaviti na klaviru, orguljama ili teorijskom smjeru, a violinisti u srednjoj školi mogu upisati violinu ili violu.

Zahtjevi na prijamnim ispitima za upis u I. razred srednje škole svojom težinom odgovaraju tehničkim i glazbenim zahtjevima VI. razreda osnovne glazbene škole, odnosno II. pripremnog razreda.

Učenici do 15 godina starosti koji glazbeno školovanje žele nastaviti na instrumentu koji nisu svirali u osnovnoj školi ili nemaju završenu osnovnu glazbenu školu, mogu upisati pripremne razrede srednje škole (traju ukupno dvije godine). 

U pripremnim razredima podučavamo: kontrabas, harfu, obou, fagot, rog, trubu, trombon, tubu, udaraljke, pjevanje, teorijski smjer i gradnju i restauraciju glazbala.
Za upis u I. pripremni razred srednje škole nije potrebno predznanje već se polaže audicija kojom se provjeravaju glazbene sposobnosti (glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam).

Tijekom nastavne godine učenici sudjeluju u financiranju javnih potreba u umjetničkom obrazovanju

 1. Participacija roditelja/skrbnika učenika koji koristi svoje glazbalo iznosi 1.900,00 kuna godišnje. Participacija roditelja/skrbnika učenika koji koristi školsko glazbalo iznosi 2.800,00 kuna godišnje. Za drugo dijete iz iste obitelji upisano u Glazbenu školu Pavla Markovca iznosi 1.000,00 kuna godišnje ako učenik koristi svoje glazbalo, odnosno 1.900,00 kuna godišnje ako učenik koristi školsko glazbalo.
 2. Prvi obrok od 100,00 kuna plaća se prilikom upisa (obvezan je za sve), a ostatak u jednakim iznosima tijekom nastavne godine temeljem dvomjesečnih uplatnica dobivenih u školi.
 3. Participacija roditelja/skrbnika iznosi 100,00 kuna godišnje ako učenik koristi svoje glazbalo, odnosno 1.000,00 kuna godišnje ako učenik koristi školsko glazbalo za:
  • treće i svako sljedeće dijete iz iste obitelji upisano u Glazbenu školu Pavla Markovca,
  • učenika koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađa i općeobrazovni program u umjetničkoj školi
  • učenika korisnika socijalne skrbi,
  • učenika koji je dijete poginulog branitelja ili invalida Domovinskog rata,
  • učenika za kojeg je Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća zbog drugog opravdanog razloga donio odluku o umanjenom iznosu participacije.

Nastavni plan

NAPOMENE:
* deblje tiskani nastavni sati traju 30, a ostali 45 minuta.
1) – orkestar za gudače i puhače, a zbor za sve ostale učenike (iznimno umjesto zbora ili orkestra u I. i II. s. komorna glazba
– u pripremnim razredima svi učenici pohađaju nastavu zbora
2) – klavir obvezatno nemaju učenici klavira
3) – učenici udaraljki i solo pjevanja imaju klavir obvezatno i u IV. s.
4) – korepeticija za gudače, puhače i udaraljkaše
5) – učenici solo pjevanja u I. pr. razredu uključuju se u nastavu zbora u 2. polugodištu

Temeljni predmet struke:
klavir, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, oboa, flauta, klarinet, saksofon, fagot, rog, truba, trombon, tuba, eufonij, solo pjevanje, udaraljke, harmonija TO, orgulje, čembalo i gradnja glazbala.

Glazbenik instrumentalist
Glazbenik pjevač
Glazbenik teorijski smjer
Graditelj i restaurator glazbala
Nastavni plan općeobrazovnih nastavnih predmeta

Nastavni planovi i programi za srednje glazbene i srednje plesne škole


Kalendar događanja

keyboard_double_arrow_left keyboard_double_arrow_right

Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb | 2023.

Skip to content