Ponude

Javni poziv – izleti, terenska nastava

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN, broj 87/14.; 81/15.; 53/21) Glazbena škola Pavla Markovca na ovoj stranici objavljuje javne pozive za ponude za organizaciju iznanučionične nastave.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog na javnome pozivu neće se razmatrati.


Temeljem glasovanja Povjerenstva na sastanku održanom 07.03.2023. u vezi javnog poziva br. 01/2023 i izbora putničke agencije za organizaciju izvanučioničke nastave za učenike, odabrana je ponuda putničke agencija FARUS TRAVEL.


Kalendar događanja

keyboard_double_arrow_left keyboard_double_arrow_right

Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb | 2023.

Skip to content