Objavljeno: 15. prosinca 2022.

60. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe komorni sastavi – državno

Uspjesi učenika Glazbene škole Pavla Markovca na 60. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe komorni sastavi – državno održano u Jastrebarskom 8. i 10. prosinca 2022.

I. nagrada
Tria – Dita Breka, flauta, Adam Wonnemann, viola i Darvin Breka, kontrabas, I. kategorija 99,13 bodova, 2/4
Nastavnica: prof. Renata Penezić

Dua – Andrija Wonnemann, violina i Dario Šragalj, gitara, II. kategorija 99,13 bodova, 3/14
Nastavnica: Ina Vagroš, prof. mentor

Glasovir za 6 i više ruku – Glorija Pinturić, Rita Vukmirović i Linda Filipčić, II. kategorija 98,48 bodova, 2/3
Nastavnica: Zrinka Philips, prof. mentor

Kvarteti – Bela Cvanciger, Luka Brezović, Leon Reba i Mihael Kufrin, saksofoni, II. kategorija 98,33 bod., 4/9
Nastavnik: mr. art. Nikola Fabijanić, prof. savjetnik

ČESTITAMO!


Kalendar događanja

keyboard_double_arrow_left keyboard_double_arrow_right

Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb | 2023.

Skip to content