Upisi u školskoj godini 2024./2025.

Dragi učenici i roditelji,
svake godine održavamo upis u Glazbenu školu Pavla Markovca za polaznike početničkog solfeggia i u 1. razred osnovne glazbene škole.

Prijave/predbilježbe za upis podnose se u elektroničkom obliku, registracijom na linku niže (nakon što kliknete na link, preporučamo da pročitate “Kraće upute za roditelje” ispod registracije).

Prijavnica

Upis u početnički solfeggio

Za UPIS u početnički solfeggio nema prijamnog ispita. Dob za upis je od 6 do 8 godina. Nastava je skupna, dva puta tjedno po 45 minuta. Prijave/predbilježbe i upisi su otvoreni.

Za više informacija o uvjetima školovanja, nastavnom planu i organizaciji nastave početničkog solfeggia kliknite ovdje.

Ljetni upisni rok 2024./2025. – početnički solfeggio

Prijave za upis u Početnički solfeggiodo popune slobodnih mjesta, primat će se od 10. svibnja 2024. i podnosit će se u elektroničkom obliku.

Osim on-line prijave, prilikom upisa u početnički solfeggio potrebno je:

 1. Uplatiti participaciju u iznosu od 20,00 € na žiro račun škole
  Podaci za uplatu:
  IBAN: HR4323600001101358742
  Primatelj: Glazbena škola Pavla Markovca
  Model: HR 00; Poziv na broj primatelja: 2024-25
  Opis plaćanja: ime i prezime učenika, 1. obrok participacije u opremanju programa
 2. Presliku potvrde o uplati, kao i skeniranu domovnicu i rodni list, poslati na e-mail [email protected]

Upis u 1. razred OŠ

Dob za upis je od 7 do 9 godina za sve instrumente, a kontrabas, rog, trombon i tuba do 10 godina.

Glazbala (mogućnost upisa na pojedino glazbalo ovisit će o trenutnom broju slobodnih mjesta): klavir, violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa, gitara, mandolina, flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, mali fagot, rog, truba, trombon, tuba, udaraljke.

Tijekom školovanja u osnovnoj glazbenoj školi učenici imaju po dva puta tjedno:

 • individualnu nastavu temeljnog predmeta (instrument 30 minuta do 3. razreda)
 • solfeggio – teorija (skupna nastava 45 minuta)
 • zbor ili orkestar (skupno muziciranje od trećeg razreda)

Ljetni upisni rok 2024./2025. – 1. razred osnovne škole

Zbog ograničenog broja mogućeg upisa u osnovnu glazbenu školu, održava se provjera sposobnosti (audicija). Prijave/predbilježbe za upis u 1. razred osnovne glazbene škole su od 10. do 22. svibnja 2024. s tim da je 22. svibnja 2024. u poslijepodnevnim satima prijemni ispit po dobivenom rasporedu. Termin prijemnog ispita dobijete nakon izvršene prijave. Prilikom prijave NE UPLAĆUJE SE PARTICIPACIJA.

VIDEO: Kako izgleda audicija za 1. o.

Ljestvica kandidata za upis u 1. razred osnovne škole bit će objavljena 3. 6. 2024. u 12 sati.

Učenici koji polože audiciju trebaju se upisati do 7. 6. 2024.

Kod UPISA je potrebno:

 1. ispuniti upisni list (UPISNICU) online
 2. uplatiti prvu ratu participacije 20 € – uplaćuje se tek NAKON POLOŽENE AUDICIJE
 3. poslati skeniranu domovnicu i rodni list na mail [email protected]

Participacija roditelja u opremanju programa, javnoj djelatnosti i poboljšanju uvjeta rada, iznosi 270 € godišnje. Prvi obrok 20 € plaća se prilikom upisa, a ostalo u mjesečnim obrocima od 25 € uplatnicom koja se dobije na mail koji upišete kod prijave. Za svakog novog učenika postoji mogućnosti posudbe gudačkog ili puhačkog glazbala iz školske zbirke, uz mjesečnu participaciju od 12 €.

Zaključak i odluka o participaciji

Detaljne informacije o nastavi u osnovnoj školi možete pogledati na linku.

Informacije o školi možete pogledati i na ovom linku, a odjele i nastavnike na ovom linku.


Kalendar događanja

keyboard_double_arrow_left keyboard_double_arrow_right

Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb | 2023.

Skip to content