Objavljeno: 06. travnja 2023.

Nagrada Professor Balthazar

Nagradu „Professor Balthazar” koju Grad Zagreb dodjeljuje za izvrsnost učenika i nastavnika-mentora iz osnovnih i srednjih škola Zagreba dobili su učenici GŠ P. Markovca koji su na 60. Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa osvojili prvo, drugo ili treće mjesto. Nagradu je dobilo 33 učenika, Komorni dječji zbor i 18 profesora:

Komorni dječji zbor, nastavnik, Vinko karmelić, mag. mus.

Trio, Dita Breka, flauta, Adam Wonnemann, viola i Darvin Breka, kontrabas, nastavnica, prof. Renata Penezić;

Duo, Andrija Wonnemann, violina, Dario Šragalj, gitara, nastavnica, Ina Vagroš, prof. mentor

Klavir za 6 i više ruku, Glorija Pinturić, Rita Vukmirović, Linda Filipčić, nastavnica, mr. art. Zrinka Philips, prof. mentor

Tuba, Gustav Meštrović, trombon, Petar Skender, Karlo Vinković, nastavnik, Vladimir Janušić, prof. savjetnik

Violina, Tao-Yuan Hsiao, nastavnica, Marta Serdarušić Smolčić, mag. mus.

Violina, Grigor Vidošević, nastavnik, Nenad Merle, prof. savjetnik

Kontrabas, Matija Bojko, nastavnik, Dinko Stipaničev, mag. mus.

Viola, Pavle Franković, Mirjam Vedriš, Tonka Philips, nastavnica, Kristina Džeko, mag.

mus.

Saksofon, Bela Cvanciger, Lovro Kopač, Luka Brezović, nastavnik, mr. art. Nikola Fabijanić, prof. savjetnik

Udaraljke, Tin Jarić, Luka Glavendekić, Lucija Šimanović Miščević, nastavnik, Josip Konfic, prof. mentor

Fagot, Filip Davidović, Petar Pavliš, nastavnica, Ivana Lovrić, prof. savjetnik

Rog, Bartol Kunjko, nastavnik, Antonio Škiljan, mag. mus.

Saksofon, Matija Prosinečki, nastavnik, Marijan Jakić, prof.

Flauta, Lujka Obratov, nastavnica, prof. Renata Penezić

Violina, Marijeta Bošković, nastavnica, univ. spec. mus. Jelena Očasić

Truba, Matko Škorić, Oren Marjanović, nastavnik, Živko Kocev, prof. savjetnik

Oboa, Maša Cipek, nastavnica, Dora Draclin, mag. mus.

Harfa, Iskra Đuđik, nastavnica, Tajana Vukelić Peić, prof. mentor


Kalendar događanja

keyboard_double_arrow_left keyboard_double_arrow_right

Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb | 2023.

Skip to content