Objavljeno: 19. prosinca 2022.

Markovac u kvartu

U dvorani OŠ I. G. Kovačić 14. studenog održan je koncert u sklopu projekta Markovac u kvartu na kojem su sudjelovali učenici violončela: Jeronim Lončar,

4.o. i Klara Antić, 5. o., nastavnica: Mia Grubišić, mag. mus., učenica klarineta Zlata Stanivuk, 2. o., nastavnik: Yaroslav Sadovyy, mag. mus., učenica trube Rina Prstačić, 4. o., nastavnica Ana Korade, mag. mus., učenik oboe Lovro Bedenk, 6. o., nastavnica Dora Draclin, mag. mus., učenici fagota Filip Davidović, 2. s. i Petar Pavliš, 2. s., nastavnica Ivana Lovrić, prof. savjetnik, učenice klavira: Nea Petik, 5. o., Zora Šojat, 6. o. i Glorija Pinturić, 2. s., nastavnica mr. art. Zrinka Philips, prof. mentor, učenici violine: Marijeta Bošković, 4. o., Tirsa Habuda, 2.s. i Vid Krešimir Pavčnik, 4. s., nastavnica univ. spec. mus. Jelena Očasić prof. mentor, uz pratnju na klaviru Lucije Bašić, mag. mus., Anamarije Bilandžić, mag. mus. i Roberta Batelića, mag. mus.

Izvedena su djela C. H. Jouberta, D. Kabalevskog, C. de Beriota, D. Bobića, R. Matza, L. van Beethovena, G. Ph. Telemanna, W. Gillocka, B. Bjelinskog, F. Chopina, A. Vivaldija i P. de Sarasatea.

Organizatori koncerta su Ana Korade, mag. mus, Mia Grubišić, mag. mus., univ. spec. mus. Jelena Očasić, prof. mentor, mr. art. Zrinka Philips, prof. mentor i Yaroslav Sadovyy, mag. mus.


Kalendar događanja

keyboard_double_arrow_left keyboard_double_arrow_right

Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb | 2023.

Skip to content